Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van In De Drie Koningen.

Wij heten u van harte welkom bij In De Drie Koningen in Middelburg en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.
Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Hoofdgast.
De persoon die bij In De Drie Koningen heeft gereserveerd middels een contactformulier, e-mail, website of via telefonisch contact.
De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede gasten en dient een vaste woon – of verblijfplaats te hebben.

Beheerder.
De persoon die als eigenaar van In De Drie Koningen of namens de eigenaar van In De Drie Koningen beheert.

Derden.
Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Contact & Reserveringen.
Via onze website: www.indedriekoningen.nl of door een e-mail te sturen naar: natasje@isidetachering.nl of door te bellen met telefoonnummer: 06-15950155.

Annulering.
Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.

Verblijf.
De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.

Contactgegevens.
In De Drie Koningen, Natasja Jobse, Markt 71 4331 LL  Middelburg Telefoonnummer: 06-15950155 Email: natasje@isidetachering.nl Website: www.indedriekoningen.nl

1.Overnachtingsaccommodaties In De Drie Koningen
1. De website www.indedriekoningen.nl is met de grootste zorg samengesteld, maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij In De Drie Koningen ten tijde van het bezoek door onze gasten.
Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.2 Iedere studio in In De Drie Koningen is geschikt voor 2 volwassenen.
Er zijn geen extra bedden beschikbaar voor volwassenen of kinderen; een eigen babybed mag wel worden meegenomen (geldt alleen voor “De Stadsloft” en “That Seventies Room”).

1.3 Op de dag van aankomst kunt u inchecken vanaf 15.00 uur tot 21.00 uur.
Afwijkende tijden zijn alleen mogelijk in overleg.
Uitchecken op de dag van vertrek vóór 11.00 uur, tenzij anders is overeengekomen.

1.4 Het ontbijt wordt niet geleverd door In De Drie Koningen. Deze kan zelf besteld worden bij Expresszo (schuin tegenover In De Drie Koningen):

Pottenmarkt 22 4331 LM Middelburg
telefoon: 0118-620278 email: info@expresszo-middelburg.nl

Koffie

1.5 In De Drie Koningen beschikt iedere studio over een eigen badkamer met douche, vaste wastafel met warm & koud stromend water, toilet en is inclusief gebruik van bed -en badlinnen.

1.6 De auto kan worden geparkeerd (betaald of gratis) op de door host aangegeven locaties.

1.7 De privéruimtes mogen niet betreden worden door gasten, met uitzondering van hallen, trappengang, gedeelde keuken en gedeeld dakterras.

1.8 Tussen 22.00 uur en 8.00 uur wordt de avond -en nachtrust gerespecteerd voor de omliggende woningen.

1.9 In In De Drie Koningen zijn geen huisdieren toegestaan.

1.10 In In De Drie Koningen is het niet toegestaan om te gourmetten en/of fonduen ivm stankoverlast voor nieuwe en andere gasten. Op het dakterras mogen de gasten, na overleg met host, barbecueën, gourmetten en fonduen.

2. Prijzen

2.1 De prijzen van de kamers zijn beschreven op onze website: www.indedriekoningen.nl en op de advertenties op airbnb.com en booking.com
Prijzen zijn inclusief gebruik van bed -en badlinnen, water en elektriciteit, keuken, badkamervoorzieningen, wifi; exclusief toeristenbelasting, exclusief de eindschoonmaak (40 euro), exclusief ontbijt.

2.2  De prijzen zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten. U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.

2.3 Prijzen van In De Drie Koningen zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4 Alle vermeldingen op onze websites worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.

2.5 In De Drie Koningen is niet aan kennelijke fouten op haar websites gebonden.

3. Reservering en betaling

3.1 Reserveren geschiedt per mail, via onze website www.indedriekoningen.nl, booking.com, airbnb.com of via telefoonnummer 06-15950155.

3.2 Na een gemaakte reserveringsaanvraag ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk bericht met daarin de betreffende gegevens en de vermelding en of de studio nog beschikbaar is. U dient deze gegevens te controleren en te bevestigen binnen 48 uur door een e-mail terug te sturen naar natasja@isidetachering.nl of op andere wijze schriftelijk te bevestigen.
Door de reserveringsaanvraag te bevestigen wordt de boeking pas definitief.
Mochten wij na 48 uur geen bevestiging van u terug hebben ontvangen, dan wordt de reserveringsaanvraag alsnog per direct geannuleerd. Dit om teleurstelling voor onze andere gasten te voorkomen. Uitzondering is bevestiging via ons reserveringsmodule op de website indedriekoningen.nl, airbnb.com, of booking.com, in één van deze gevallen is verdere actie niet noodzakelijk.

3.3  Het bedrag, inclusief toeristenbelasting en schoonmaakkosten dient volledig vooraf te worden voldaan via indedriekoningen.nl website, booking.com en/of airbnb.com.

Mocht er onverhoopt na de afgesproken termijn niets zijn ontvangen, dan komt de gemaakte reservering per direct te vervallen.
U ontvangt hierover van In De Drie Koningen een bevestiging van annulering.

4. Annuleringsvoorwaarden

4.1 Wanneer een definitieve reservering voor In De Drie Koningen is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
– Bij annulering tot 4 weken voor de aankomstdatum krijgt u de hele aanbetaling teruggestort minus € 15,= administratiekosten
– Bij annulering van 4 weken tot 7 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50%.
– Bij annulering binnen 7 dagen of minder voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 100 %.

Om eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dient u de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch aan ons door te geven.
Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt, doch uiterlijk binnen 21 dagen.
Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats. Als u niet komt opdagen (No Show) zijn de annuleringskosten 100 %

4.3 In De Drie Koningen kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop.
In één van deze gevallen zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod doen toekomen.
Is dit niet mogelijk of accepteert de gast het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige bedrag plaatsvinden.
Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.

5. Klachten

5.1 Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.
Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft.
Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken ter plekke, via mail of telefonisch contact.

6. Aansprakelijkheid

6.1 In De Drie Koningen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de B&B geleden schade, de gast vrijwaart In De Drie Koningen tegen aanspraken dienaangaande.
In De Drie Koningen is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, Wifi , watervoorzieningen en technische installaties als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van In De Drie Koningen.

6.2 Door In De Drie Koningen wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen, huisdieren en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in de In De Drie Koningen.

6.3 De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de In De Drie Koningen. Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan in de B&B en de binnenplaats.
De B&B en de binnenplaats dienen netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten.
Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld.
Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.
Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.

7. Veiligheid

7.1 In verband met uw eigen veiligheid en dat van In De Drie Koningen is het verboden om binnen in de B&B te roken of open vuur te gebruiken.
Dit is alleen toegestaan op ons dakterras. Er bevinden zich in de B&B een rookmelder en een CO2 melder.
Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rook -en CO2 melder is niet toegestaan.

7.2 Er is in de B&B een EHBO koffertje aanwezig.

7.3 Andere voorzieningen in het pand dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten.

8. Slotbepaling

8.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

8.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

8.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

8.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag!

Met vriendelijke groet,

Natasja Jobse

In De Drie Koningen
Markt 71
4331 LL
Middelburg

Telefoonnummer: 06-15950155
Email: natasje@isidetachering.nl
Website: www.indedriekoningen.nl

 

 

.